Kontakt oss

Postadresse:
Vøringfoss Hotel
Ostangvegen 20
5783 Eidfjord

Organisasjonsnummer: 
918670300

Hans Petter Thorbjørnsen
hotelldirektør

petter@fjordtindhotels.no

Ole-Johnny Odland
resepsjonssjef

ojo@fjordtindhotels.no

Sebastian Gramza
kjøkkensjef

sebastian@fjordtindhotels.no

Natalia Glowacka
restaurantsjef

natalia@fjordtindhotels.no

Karolina Siwicka
husøkonom

karolina@fjordtindhotels.no

Sjå også våre andre hotell i Hardanger

Vøringfoss Hotel Logo