Vøringfossen

Opplev Vøringfossen på nært hald. Dette er ein spektakulær tur gjennom vilt landskap.

Sommar

Gratis

Sommar
Gratis

Å sjå Vøringfossen frå botnen er ei stor oppleving. Turen er eigna heile sommaren frå, mai til oktober (bør være snøfritt).

Parker bilen ved Storegjel, i parkeringslomma mellom 2. og 3. tunnel i Måbødalen (øvre utgang av Måbøtunnellen). Følg gangvegen ned på «gamlevegen», og følg denne nedover ca. 300 meter. Ved svingen står eit skilt til Vøringfossen. Der byrjar stien ned til elva. Føl stien innover og over ei hengebru der du ser fossen. Gå berre ein og ein person over hengebrua. Ver merksam på at det er glatt og ulendt terreng ved fossen grunna vassprut frå elva. Stien innover går delvis over ustabil ur, så ver forsiktig.

Parkering

Opplev Vøringfossen på nært hald. Dette er ein spektakulær tur gjennom vilt landskap.

Sommar

Gratis

Fossatromma / Vøringsfoss kafeteria, ca. 17 km frå Eidfjord sentrum langs Rv7. Alternativ parkering ved Storegjel, øvre utgang av Måbøtunellen (ca. 15 km frå Eidfjord sentrum).

Startpunkt

Opplev Vøringfossen på nært hald. Dette er ein spektakulær tur gjennom vilt landskap.

Sommar

Gratis

Fossatromma. Gå ned gamlevegen ca. 2 km til du kjem til startpunktet Storegjel med informasjonstavle. Følg gamlevegen vidare ca. 300 meter.  Ved svingen står eit skilt til «Vøringsfossen» der stien ned til elva startar.

Høgd

Opplev Vøringfossen på nært hald. Dette er ein spektakulær tur gjennom vilt landskap.

Sommar

Gratis

650 – 400 moh.

Lengd

Opplev Vøringfossen på nært hald. Dette er ein spektakulær tur gjennom vilt landskap.

Sommar

Gratis

3,7 km frå Fossatromma. 1,7 km frå Storegjel ein veg.

Tid

Opplev Vøringfossen på nært hald. Dette er ein spektakulær tur gjennom vilt landskap.

Sommar

Gratis

2-3 timar frå Fossatromma. 1-1,5 time frå Storegjel (tur/retur).

Sesong

Opplev Vøringfossen på nært hald. Dette er ein spektakulær tur gjennom vilt landskap.

Sommar

Gratis

Turen er eigna heile sommaren frå ca. 15. mai til oktober (bør være snøfritt).

Romma

Lune rom med utsikt mot fjord og fjell.

Opplev Noreg på sitt vakraste

Vøringfoss Hotel Logo